Hodnoty společenství VISION Business Club

V nepřehledném a pojmově matoucím a chaotickém světě si aktivní člověk hledá společenství  lidí spřízněných stejnou volbou. V zájmu spokojeného a plnohodnotného života svého a svých blízkých si přejeme mít k dispozici bezpečný inspirativní prostor, který nám slouží k načerpání tvůrčích pozitivních sil, komunitu, která svou vizí předznamenává společenský pohyb a zároveň umožňuje prožít život v rovnováze mezi prací a aktivním oddechem.

Prostor pro podobný cíl a cestu k tomuto cíli nacházíme mezi vyrovnanými, přátelskými,  zkušenými, velkorysými, moudrými a úspěšnými. Pojem "úspěch" vnímáme jako harmonii materiálního světa s duchovním. Takové aktivní a pozitivní společenství lidí v atmosféře přátelského souznění  a individuálního růstu hledáme a nacházíme ve VISION Business Clubu.